תקנון/ תנאי שימוש למשתמשים

ברוך הבא לhttps://www.kyiv.co.il/  אנו פלטפורמת שירות להעברת מידע וקישור בין אנשים (רוכשים) בישראל ומשווקי נכסי נדל"ן בקייב ("משווקים") . ניתן לך גישה למגוון רחב של שירותים ומידע, באמצעות אתר האינטרנט שלנו, אפליקציה בטלפון החכם. בביקורך ו/או השימוש מכל סוג שהוא באתר האינטרנט קייב שבבעלות פ.פלוס (להלן: פ.פלוס) ובאפליקציה שלה (להלן: "האתר") אתה נותן את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") של פ.פלוס. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה, נא הפסק כל פעילות באתר.

 1. פ.פלוס תהיה רשאית, בכל זמן וללא הודעה מראש, לשנות את התכנים או תנאי השימוש שלה באתר והשירותים המוענקים במסגרתו.
 1. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא על התכנים המפורסמים באתר שהועברו על ידי משווקי ו/או מפרסמי נכסי נדל"ן בקייב ו/או תכנים המופיעים בקישורים לאתרי ותכני המשווקים.
 1. פ.פלוס עשויה להתקשר אתך ולשלוח אליך הודעות עדכון ופרסום בתחום עסוקה ו/או התקשרותך אתה.
 1. פ.פלוס תהיה רשאית לחסום גישה לתכני האתר ללא אזהרה מוקדמת או הסכמה בכתב בכדי להגן על זכויות או אינטרסים לגיטימיים שלה.
 1. פ.פלוס שומרת על זכותה להשהות או לעצור לחלוטין את האתר בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
 1. זכויות היוצרים בתכנים שבאתר (כולל טקסט מקורי, תמונות, וידאו ועוד) יהיו שייכים ובאחריות חברה או צדדים שלישיים שהעלו את התכנים לאתר.
 1. פרסום חוזר ו/או העתקה מכל סוג שהיא ו/או עשיית יצירה נגזרת של התכנים המופיעים באתר יהיו אסורים אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מ פ.פלוס.
 1. המשתמש מתחייב למלא את תנאי השימוש באתר ולא להפר את זכויות פ.פלוס. הנך מתבקש לא להפר את תנאי האתר, פ.פלוס או צדדים שלישיים. המשתמש ו/או צד שלישי מתחייבים לספק מידע נכון ואמתי על עצמם ולוודא שהתכנים לאתר אינם כוללים ווירוסים או תוכנות זדוניות מכל סוג שהוא.
 1. המשתמש מתחייב להודיע ל פ.פלוס מיד וללא דיחוי במקרה שהובא לידיעתו כי בפרטיו נעשה שימוש על ידי צדדים שלישיים.
 1. המשתמש מסכים ש פ.פלוס לא תהיה אחראית לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל תוצאה שלילית שעשויה להיגרם מהשימוש באתר או כתוצאה מההתקשרות עם המשווקים.
 1. פ.פלוס מתקשרת עם משווקים עבור פרסום נדל"ן בקייב לפי סטנדרטים והתחייבויות מצדם. המשתמש מאשר שפ.פלוס לא יהיה צד בכל מקרה של חוסר הסכמה ו/או סכסוך מכל סוג שהוא שמקורן בעסקאות עם המשווקים. התנהלות מכל סוג שהיא תהיה מול המשווקים בלבד.
 1. פ.פלוס עשויה להעביר את פרטי המשתמש לשותפיה לצורך הענקת השירותים מכל סוג שהוא הנוגע בתחום הנדל"ן בקייב, לפי מדיניות הפרטיות של האתר.
 1. באפשרות המשתמש ליצור, לעדכן ולהתאים את הגדרות החיפוש עבור נכסי הנדל"ן הרצויים.
 1. המשתמש מתחייב לא להסתיר ולספק אינפורמציה לפ.פלוס לגבי כל התקשרות או סוג התקשרות עם המשווקים, לרבות רכישה, מכירה והשכרה של נכסי נדל"ן.
 1. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין פ.פלוס והמשתמש לאחר אישור הסכם זה, התקשרות עם משווק או השארת בקשה או בקשה למידע באמצעות האתר Kyiv.co.il. המשתמש יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם החברה באמצעות דוא"ל ובדרכי התקשרות נוספות.